Ще заседава Обществения съвет за противодействие на корупцията
Ще заседава Обществения съвет за противодействие на корупцията / netinfo
Резултатите от проверките по сигнали за корупция ще разгледа на своето заседание днес Областният обществен съвет за противодействие на корупцията. Очаква се да бъде гласувана промяна в състава на Областния обществен съвет и да се изслуша доклад на Николай Георгиев – секретар на КППК „Корупция и противодействие”. За участие в заседанието са поканени директорът на ОДП – Сливен комисар Чавдар Божурски, председателят на Окръжен съд Мартин Сандулов, директорът на Окръжна следствена служба Аня Дечева и други представители на различни институции и медии в област Сливен.