сграда на полицията
сграда на полицията / община Нова Загора
Започна реконструкцията на сградата на Районно управление „Полиция” по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 в Нова Загора. Основната цел на обновяването й е въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп на хора с увреждания.

След реализирането на дейностите по топлоизолация на стените и подмяна на дограмата, ще бъде постигнат минимум клас „С“ на енергопотребление. Предвидените мерки ще доведат и до подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата.

„Удовлетворен съм, че сред 14-те сгради, които ще бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж” е сградата на РУ-Полиция Нова Загора. Тя е от важно значение за оформяне модерния облик на централния площад, а и служителите на МВР заслужават да работят в по-добра среда, за да бъдат още по-ефективни. Ще продължим с целенасочената политика за изграждането на инфраструктурата, като залагаме на обновяването на жилищни и обществени сгради.” – каза кметът Николай Грозев.