Ямболци могат да кандидатстват за обновяване на жилищни сгради
Ямболци могат да кандидатстват за обновяване на жилищни сгради / netinfo
Община Ямбол е избрана и ще участва във Втората фаза на проект Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради, заедно с още 20 общини от цялата страна. Целта на проекта е да разработи и тества за пръв път в България пълния цикъл от обновителни дейности по многофамилни сгради, като начин да се придобие практически опит и да се извлекат поуки за бъдещото успешно изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищни сгради. Кандидати по проекта могат да бъдат доброволно сдружени собственици на жилища в едропанелни блокове и жилищни комплекси; многофамилни жилищни комплекси; единични жилищни сгради строени по индустриален способ; други многофамилни жилищни сгради построени преди повече от 15 години. Възможният минимален мащаб на обекта е цял блок

В рамките на проекта ще се получи като подкрепа техническа и организационна помощ, както и субсидия 20% от стойноста на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища.