/ община Тунджа
Работна среща с представители на читалищата се проведе в община Тунджа. Участваха зам.кмета Станчо Ставрев, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, Иванилина Йовчева - представител от РЕКИЦ Ямбол и експерти от общинската администрация.

Иванилина Йовчева коментира пререгистрацията на народните читалища, която след новите промени от декември 2017 година, ще се извършва вече в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

След 01 януари 2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения, Съюзът на народните читалища и техните клонове ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията.

Татяна Стоянова – началник на отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ и Нели Ройдева - председател на Сдружение „Читалища с бъдеще – 2012, обсъдиха с присъстващите разпределението на общинската допълваща субсидия за 2018 година за всяко от читалищата.

Бяха обсъдени и предстоящите ангажименти на читалищата в организацията и провеждането на Международния маскараден фестивал „Кукерландия 2018“, на който общината е съорганизатор, заедно с Ямбол.

Заместник-кметът Станчо Ставрев благодари за отличното представяне на кукерските групи в провелите се до момента маскарадни фестивали.
Читалищните секретари обсъдиха и въпроси, свързани с организацията на художествената самодейност в тунджанските читалища и съвместни прояви през настоящата година.