Готовност за усложнена зимна обстановка има в Ямбол
Готовност за усложнена зимна обстановка има в Ямбол / DarikNews.bg

Готовност за справяне в усложнена зимна обстановка на територията на Ямболски регион отчетоха ръководителите и представители на институции, отговорни за предприемането на превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации. Това стана по време на заседание на Щаба за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии (СНАВР), под председателството на областния управител на Ямбол Таня Димитрова.

Един от важните фактори за осигуряване на нормалния живот и извършване на необходимите аварийно-спасителни дейности при усложнена зимна обстановка е състоянието на пътищата, бе подчертано в хода на дискусията. Областна администрация и Областно пътно управление правят всичко необходимо за осигуряване на нужните средства за ремонт на най-тежките пътни участъци в региона по републиканската пътна мрежа. До началото на зимния период ще има сключен договор с избрана фирма-изпълнител за текущо зимно поддържане на 587,6-те километра републиканска пътна мрежа. За първи път договорите за снегопочистване се сключват за срок от 4 години, което гарантира по-голяма отговорност и ангажираност от страна на изпълнителите и в същото време дава възможност на фирмите да инвестират в закупуване на собствена техника. Осигурени са 10 пункта за дежурства, които да извършват денонощно наблюдение за пътната обстановка.

Координиран е и механизмът за затваряне на пътни участъци, което става съвместно със сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Ямбол. Представителите на общините в региона, ръководителите на звената „Гражданска защита", „Пътна полиция", „Пожарна безопасност", Спешен център, РЦЗ, и други институции на територията на областта, също представиха доклади за хода на изпълнение на заповедите на областния управител относно предстоящия зимен сезон. Извършени са инструктажи с персонала, отговарящ за дейностите при възникнали бедствия или аварии и е направена проверка на наличната техника.

Преди настъпване на зимния сезон предстои да се направи проверка на техниката и на фирмите, избрани за снегопочистването в региона, както и да се подготви плана за информационен обмен между институции.