2274 четвъртокласници държат изпит по Български език и литература
2274 четвъртокласници държат изпит по Български език и литература / Dariknews.bg, архив

Националното външно оценяване на учениците в четвърти клас продължава днес с изпит по Български език и литература. Изпитването е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от 4-и клас в училището, в което се обучават децата.

То започва в 10.00 ч. и продължава един учебен час, а за учениците със специални образователни потребности - два учебни часа.

В Сливенска област тази година на вънщшно оценяване  се явяват 2274 четвъртокласници.

По Български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат е 20 точки.

Препитването се провежда за десета поредна година, като целта на проверката е чрез еднакъв за всички ученици в страната изпит, обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по съответния предмет.

Училищни комисии ще извършат проверката и оценяването в рамките на три работни дни. По преценка на преподавателя оценката от "малката матура" може да бъде вписана в ученическия бележник и в дневника като текуща.

На 13 май на четвъртокласниците предстои препитване по Човекът и природата, а на 16 май - по Човекът и обществото.