/ iStock/Getty Images
Равнището на безработицата в Силистренско намалява през октомври спрямо септември с 0,1 процентни пункта и достига 8,3 на сто, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3778 души - с 47 души по-малко от септември. На годишна база намалението е с 1 124 души. Най-високо е равнището на безработицата в община Кайнарджа - 30,5 на сто.

Над 60% от видинските работодатели няма да наемат нови служители

В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 465 безработни. Започнали са работа 405 души. Най-много са наети в сектора на търговията, следвани от преработващата промишленост, държавното управление, хотелиерството и ресторантьорството, строителството, образованието.

През октомври на субсидирани работни места са били назначени общо 150 безработни от рисковите групи - 28 по програми и мерки за заетост и 122 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).

Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която е започнала през юли 2020 година като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1365 души, като през октомври тази година са сключени трудови договори с нови 95 безработни.

Рекордно ниска безработица през септември у нас

Продължава предоставянето на средства по антикризисната мярка 60/40. От 12 октомври, когато е започнала новата процедура, до края на месеца трите бюра по труда от областта са одобрили 15 заявления на работодатели за запазване заетостта на 291 души, работили през август и септември.

Заявени са 79 работни места на първичния пазар на труда през октомври. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост, образованието, транспорта, държавното управление.

Най-търсените професии през месецa са шивач, шофьор, общ работник, строителен работник, машинен оператор.
БТА