/ iStock/Getty Images
В следващите шест месеца
В област Видин повече от 63% от работодателите са заявили, че няма да наемат нов персонал през следващите шест месеца.

Данните са от проведено анкетно проучване от БТ сред работодатели в региона с най-голям процент на нает средномесечен персонал за последната година. Само 7,9 процента от работодателите са посочили, че им предстои освобождаване на персонал през следващите шест месеца.

Лекар, медицинска сестра и специалист по здравни грижи са най-търсените професии сега и за през следващите 12 месеца от работодателите във Видинско, изискващи висше образование. Във Видинска област те липсват и има недостиг на работна ръка за тези специалности. След тях се нареждат специалностите - "Специалист - проекти", "Психолог", Инженер - електро и строителен", учител и др. Най-търсени са професиите със средно образование - "Машинен оператор", "Помощник в строителството", "Асистент на лекар по дентална медицина", "Икономист".

Осигуряват работа на над 230 безработни във Видин

Търсените работници без квалификация от работодатели във Видинско са за събиране на отпадъци, в селското и горско стопанство, помощници при приготвянето на храни.

Повече от 76 процента от работодателите във Видинско са посочили, че срещат затруднения при намирането на работна сила. Близо 50 процента от тях заявяват, че следващата ковид криза или ограничителни мерки няма да окажат влияние върху заявените потребности от нов персонал. За следващите три години се очаква най-търсените специалисти с висше образование да са в администрацията и управлението, икономиката, машинното инженерство, а сред тези със средно образование - в търговията на едро и дребно, градинарството, строителството.

Рекордно ниска е регистрирана безработица в региона за месец октомври, където е отчетено ниво от 6,35 процента. За същия период на миналата година безработицата е била 9,45 процента. 
БТА