Завишават прогнозната печалба на две общински дружества, управителите им недоволни
Завишават прогнозната печалба на две общински дружества, управителите им недоволни / netinfo

 

Със 175% е завишена планираната нетна печалба на дружество „Общински жилища и имоти” за тази година, това съобщи управителят на дружеството Асен Аврамов по време на заседанието на икономическа комисия към местния парламент. Той уточни, че дружеството е предложило в бизнес - плана за тази година печалбата да е 45 000 лв., но от общинска администрация са заложили печалба от 70 000 лв. Според него такава печалба може да бъде реализирана само, ако не бъдат изпълнени други важни показатели от бизнес - плана, като инвестициите за ремонти, които дружеството прави всяка година.

 

В докладната записка свързана с бизнес – задачите за управление на едноличните общински търговски дружества за 2009 г. е завишена и прогнозната печалба на „Общински пазари” . Управителят на дружеството Сергей Стойков каза, че те са предложили печалбата да бъде 22 000 лв., а от общината са определили тя да е 50 000 лв. Според Стойков дружеството много трудно ще реализира подобна печалба, той подчерта, че очакваните реални приходи ще са около 20 000 лв. По думите му, за да се стигне до 50 000 лв. печалба ще трябва да бъде намален персонала за поддръжка и охрана на обектите, които дружеството стопанисва.

 

Според зам.- кметът Иван Йонков обаче това дружество има достатъчно резерви и би могло да реализира планираната печалба. Другия зам.- кмет Митко Киров напомни, че тази година ще бъдат спестени 20 000 лв., тъй като двама от членовете на борда в това дружество вече няма да получават заплати.

 

Председателят на общинския парламент Даниела Русева заяви, че не разбира каква е била мотивировката на общинска администрация за да предложи подобни прогнозни печалби, които са много трудно изпълними, особено в условията на криза.

 

Членовете на икономическата комисия решиха разглеждането на тази докладна записка да бъде отложено за сесията през месец март, като до тогава управителите на тези общински дружества ще трябва да представят отчет за приходите, разходите, размера на заплатите и цялостното състояние на дружествата.