Среща в Областна администрация
Среща в Областна администрация / Областна администрация - Шумен
Осигуряват 64 работни места по Регионалната програма за заетост

Подготовката на Регионална програма за заетост обсъди на свое заседание Постоянната комисия по заетостта в област Шумен под председателството на заместник областния управител доц. Живко Жечев.

Шумен с най-висок дял на бедни в страната

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в региона. Разпределението на средствата в Националния план за действие по заетостта през 2017г. за област Шумен е в размер на 223 770лв.

Шуменско с добра оценка на сигурност и правосъдие, изостава в здравеопазване

Директорът на Регионална служба по заетост-Варна Пламен Начков съобщи, че средното месечно ниво на безработица за област Шумен е 14.5 %, което е по-високо от средното за страната. Най-високо е равнището на безработица в общините Венец-56%, Каолиново- 55.5% и Никола Козлево-53.8%, а най-ниско е в областния център Шумен 4.3 на сто. Средномесечно в областния център Шумен има обявени по 277 работни места в дирекция „Бюро по труда“, докато във Венец  те са 14, в Никола Козлево са 21 и в Каолиново местата са 60 на брой, каза Пламен Начков.

Според данни на Бюрото по труда безработицата спада

Осигурените за Регионалната програма за заетост средства са разчетени за общо 64 работни места, които могат да бъдат разкрити за наемане на безработни за шест месеца на пълен работен ден. Разпределението, съгласно методиката за оценяване на проектни предложения на общините предвижда общините Венец, Каолиново и Никола Козлево да кандидатстват с проекти за по 7 работни места, Върбица, Смядово и Хитрино ще могат да разкрият по 6 работни места, а Шумен, Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар- по 5 места. Областна администрация ще има право да подаде проект за 3 работни места. При оценката на проектите и наличие на свободен финансов ресурс той ще бъде насочен за допълнителни работни места за общините с равнище на безработица над 50 процента.

Общините трябва да подадат своите проектни предложения в срок до 17 март. Предстои работна група с експерти от Регионалната служба по заетостта Варна и Бюрото по труда в Шумен да оценят предложенията и Регионалната програма за заетост да бъде одобрена на заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен на 28 март.