Толерантност и уважение чрез изкуство
Толерантност и уважение чрез изкуство / Диляна Стойчева
Центърът за работа с деца в Търговище започна реализацията на проект “Толерантност и уважение към етническите различия чрез изкуство”. Целта му е да мотивира децата и младежите от града и селата в общината да издирват, опазват и съхраняват българския фолклор. Инициаторите на идеята са убедени, че чрез предвидените дейности представители на различни етноси ще творят заедно и по този начин ще станат по-толерантни и отворени към различията на другия.

В рамките на проекта, на 25 април предстои организирането на Деветия Общински фестивал на народното творчество за деца, който за пореден път ще възроди любовта към фолклорните танци, характерни за региона. В него по традиция се включват деца и младежи от детска градина до последните училищни класове. Жури оценява участниците и раздава награди.

Предстои също семинар с ръководителите на фолклорните групи, който ще се проведе през юни.

Координатор на проекта е главният художествен ръководител на ансамбъл “Търговище” - Иванка Василева. Той се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката.