Регистрираните по Закона за ДДС декларират електронен адрес
Регистрираните по Закона за ДДС декларират електронен адрес / Dariknews
Регистрираните по Закона за ДДС декларират електронен адрес
26278
Регистрираните по Закона за ДДС декларират електронен адрес
  • Регистрираните по Закона за ДДС декларират електронен адрес

Всички лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), са длъжни да декларират пред НАП електронен адрес за кореспонденция /в случай че такъв не е заявен за вписване пред Агенцията по вписванията/. Задължението произтича съгласно влезлите в сила промени на ЗДДС от 1 януари 2010 г. Крайният срок за деклариране на електронен адрес пред НАП, от регистрираните по ЗДДС лица, изтича на 31 март.

При промяна на деклариран вече електронен адрес, всяко лице е длъжно в 7-дневен срок от настъпилата промяна, да уведоми приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

Недекларирането на електронен адрес, съгласно ЗДДС, се третира като данъчно нарушение и е предпоставка за дерегистрация на лицето.

Още по темата чуйте от интервюто с Владимир Мирчев, началник сектор "Услуги за клиенти" в шуменския офис на НАП.