/ iStock/Getty Images
По брега на река Провадийска край Каспичан е открито бяло вещество, след проверка на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Шумен, на Басейновата дирекция "Черноморски район" /БДЧР/ и Регионалната лаборатория към ИАОС. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

Сигналът за замърсяване на реката, в участъка на фабрика за олио в Каспичан, е подаден от жител на града.

При огледа експертите са констатирали, че по брега на реката, в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието, се наблюдава бяло вещество, което образува пенест слой по повърхността на реката. Взети са водни проби от точката на заустване на обекта замърсител, както и три проби от повърхностната вода на реката.

Дадени са две предписания на фабриката от страна на РИОСВ. Първото е да се преустанови изтичането на непречистени води в реката, а второто - да се предприемат мерки за почистване на бялото вещество от бреговете в района около точката на заустване на отпадъчни води от предприятието. По предписание на БДЧР от фабриката трябва да почистят речните брегове от замърсените с мазнини участъци в района й.

РИОСВ-Шумен ще предприеме последващи действия относно замърсителя, след анализ на резултатите от водните проби.