ремонт
ремонт / iStock/Getty Images
Общинският съвет в Шумен одобри списъците с улиците, които ще бъдат ремонтирани с банков кредит в размер на 20 млн. лв. на извънредно заседание.

Заемът е с десетгодишен срок на погасяване. С 16 млн. лв. ще се ремонтират междублокови пространства и улици в областния град, а с останалите четири млн. лева - в селата на Общината.

МРРБ ще съдейства за реализацията на инфраструктурни обекти в Шумен

За разлика от предходното, редовно заседание, на което съветниците дискутираха повече от четири часа по предложените за ремонт улици, днес списъкът бе утвърден след кратък дебат, с гласовете на 37 съветници. "Против" гласуваха двама. Това бе и единствената точка в дневния ред.

По време на дебата общински съветници поискаха общината да упражнява по-стриктен контрол при изпълнение на строителните работи. Прието бе и предложение - в бюджетите на
Общината за 2022 и 2023 година да се залагат за ремонт на улици по 750 хил. лева, ако парите от заема се окажат недостатъчни за асфалтирането на всички улици от списъците.
БТА