Над 3 000 жители на област Шумен са сменили постоянен или настоящ адрес шест месеца преди местните избори
Над 3 000 жители на област Шумен са сменили постоянен или настоящ адрес шест месеца преди местните избори / netinfo

1 119 души са сменили постоянния си адрес в област Шумен в срок от 1 февруари до 25 април, а 2 351 са тези сменили настоящия си адрес. Това означава, че тези граждани са спазили условието за уседналост шест месеца преди деня на вота за местна власт тази есен и ще имат право да гласуват в съответното населено място. Макар все още да не е ясно точно кога ще се проведат изборите на есен се предполага, че първи тур ще бъде в последната неделя на месец октомври. Данните са от справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и показват още, че за същия период на 2014 г. постоянния си адрес са сменили 1 209 жители на региона, а настоящия е променен от 1 295 шуменци.

От справката е видно, че съществени разлики в броя на лицата, променили постоянния си адрес в периода от началото на февруари до 25 април няма. Общо 41 786 българи са променили постоянния си адрес, а настоящия е сменен от 91 199 жители на страната.

Справка на Община Шумен показва, че в рамките на един месец от 23 март до 23 април в шуменските села, новорегистрирани са 154 души. В повечето населени места няма сериозен ръст на новите жители по постоянен или настоящ адрес, изключение прави обаче село Вехтово, където в срок от 30 дни има новорегистрирани 49 души.

Броят на лицата, променили настоящия си адрес за същия период през двете години в някои области като Варна, Кърджали, Разград и София-град, е почти без промяна, докато в областите Видин, Кюстендил, Монтана и Перник, той е значително по-голям през 2015 г.

Съгласно Закона за гражданската регистрация, адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица. Въз основа на въведените от общинските служби данни ГРАО към МРРБ поддържа обобщен регистър на населението - Национална база данни „Население".