Иван Йонков: Абсурд е, че сме в списък на общини с изградени депа!
Иван Йонков: Абсурд е, че сме в списък на общини с изградени депа! / netinfo
Иван Йонков: Абсурд е, че сме в списък на общини с изградени депа!
21319
Иван Йонков: Абсурд е, че сме в списък на общини с изградени депа!
  • Иван Йонков: Абсурд е, че сме в списък на общини с изградени депа!

"За мен беше абсолютно изненадващо, че попаднахме в списъка с изградените регионални депа за битови отпадъци, който беше оповестен миналата седмица" - заяви днес зам.-кметът по строителство и екология инж. Иван Йонков. „Това е някакъв абсурд!" - заяви той. Инж. Йонков каза още, че подкрепя идеята новия министър на околната среда и водите да бъде поканен в Шумен и да бъде запознат с проблемите по доизграждането на Регионалното депо за твърди битови отпадъци и с тези, свързани с водния цикъл в населените места от региона. По думите на зам.-кметът все още има технологично време за доизграждането на депото, но трябва да се има предвид, че то не може да случва целогодишно, а само в най-топлите месеци от годината.

По време на днешната среща в Областна администрация кметовете на общини и областния управител Тодор Тодоров обсъдиха експлоатацията на клетка едно от депото, която е недостатъчна за депониране на смет от осемте общини. Стана ясно и, че клетката се ползва по нарушена технология, тъй като втора и трета клетки все още не са изградени. Без изграждането на клетка 2 не може да се ползва пълния капацитет на първата, поради специфичността на терена и технологията на депониране, стана ясно по време на днешното заседание. В настоящата ситуация капацитетът на първа клетка, която е единствената изградена, ще е достатъчен за депониране на отпадъци още около 1,5 г. от осемте шуменски общини.

"Подготвил съм писмо до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно осигуряването на средства за изграждането на втора и трета клета от депото" - заяви Тодоров. В писмото се уточнява, че община Шумен има пълна проектна готовност за доизграждане на цялото депо. Чрез писмото ще бъде поискано съдействие от страна на МОСВ за включването на шуменското регионално депо в списъка с 23-те недоизградени депа в страната. Към писмото ще бъде приложен и протокол с констатации на комисия, която в края на юни т.г. е извършила оглед на Регионалното депо. Според тях в момента общото количество отпадъци, натрупани на депото е 133 000 куб. м.; от януари 2006 г. до момента са приети и обработени около 168 700 тона отпадъци, остатъчният обем на клетка 1 е 140 000 куб. м. при налични изградени клетки 2 и 3. Общото количество боклук, което 8-те шуменски общини депонират годишно е около 90 000 тона, а в случай, че към тях се добавят отпадъците и на 8-те варненски общини, това количество ще нарасне до 129 351 тона за година.

В становището на комисията се казва, че при експлоатация от 16 общини /от Шуменско и Варненско/ клетка 1 ще бъде запълнена максимум до 1 г., но само в случай, че бъде изградена клетка 2. В случай, че ползватели на депото са 8-те шуменски общини - капацитетът на депото ще бъде запълнен след около 1,5 г. Несвоевременното почване на строеж на клетки 2 и 3 ще предизвика сериозни проблеми и кризисна ситуация за общините от област Шумен.

Подробности чуйте от репортажа в прикачения файл.