Искат отлагане за прилагането на новия класификатор на длъжностите
Искат отлагане за прилагането на новия класификатор на длъжностите / снимка: sxc.hu

Да се подготви съвместно становище с предложение за отлагане прилагането на новия класификатор на длъжностите и новите осигурителни прагове до осигуряването на необходимия за това ресурс. Това решение са взели представители на синдикатите, съсловната организация на професионалистите  по здравни грижи и ръководството  на болницата в Нови пазар „Д-р Добри Беров". Предстои становището да бъде изпратено до министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването с копия до кмета на Нови пазар и до областния управител на Шумен - съобщиха за Дарик от лечебното заведение.

Поводът за тази среща са възникналите сериозни проблеми и финансови заплахи за лечебното заведение, произтичащи от измененията в Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България за 2011г. и произтичащите от тях повишения на минималните осигурителни прагове за медицинските сестри и рехабилитаторите. Тези нормативни промени не са обезпечени с ресурс и прилагането им ще доведе от една страна до намаляване на нетните трудови възнаграждения на работещите медицински специалисти, а от друга страна до сериозно увеличаване на разходите за осигурителни вноски от работодателя. На фона на въведените рестрикции при финансирането на болничната помощ от НЗОК чрез т.н. „прогнозни бюджети" и ограниченията върху обема на извършваната от търговските дружества дейност, тези промени могат да предизвикат изпадането на болниците в неплатежоспособност и фалит.