26 км. от магистрала Хемус предстои да бъдат изградени тази година
26 км. от магистрала Хемус предстои да бъдат изградени тази година / netinfo
През тази година ще започне изграждането на две отсечки от автомагистрала Хемус, те са по направленията Шумен - Белокопитово и Шумен –Търговище, това каза в Шумен министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагузов. Той допълни, че общата им дължина е около 26 км., а сумата, която вероятно ще бъде необходима за почване на изграждането им тази година е около 30 млн. лв.

Гагузов каза още, че проектирането на двете отсечки трябва да приключи до края на този месец. По думите на министъра тази година ще започне и ремонта на Върбишки проход, чието проектиране вече е възложено. Ще бъде предприето обновяване само на частта от прохода, която се намира на територията на Шуменска област.

Гагаузов допълни, че, ако до 14 май концесионерът за магистрала Тракия не намери финансиране и не започне работа, договорът ще бъде прекратен. „Ако това се случи, ще бъде внесено предложение за осигуряване на средства от Републиканския бюджет” - каза той. "Необходимата сума за доизграждането на магистралата тази година е около 100 – 150 млн. лв., за да бъдат доизградени оставащите около 180 км.” – уточни министърът.