Учредяват асоциация на общините-собственици на гори
Учредяват асоциация на общините-собственици на гори / netinfo
Асоциация на общините-собственици на гори и земи от горския фонд ще бъде учредена днес в Самоков. В работата на учредителното събрание ще вземе участие зам.-кметът по икономика и инвестиции Александър Неделчев. Той бе избран от Общинския съвет да представлява Община Русе като неин делегат на последната сесия на местния парламент.

Община Русе притежава 25 782 дка гори и земи от горския фонд.