/ netinfo
На 17 октомври, от 13.30 часа в сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе ще бъде открита изложба от енциклопедични издания от края на XIX-ти и началото на XX-ти век под надслов „Съхраненото знание на Европа“.

Общински колективен трудов договор за работещите в сферата на средното образование беше подписан днес

Тя е част от предвидените събития за поляризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г. Изложбата се организира от Областна администрация Русе, съвместно с Регионална библиотека „Любен Каравелов“.