/ Окръжен съд Русе
На 18-ти април, в Мраморната зала на Съдебната палата се проведе среща-лекция на Алекс Калабрезе – съдия във Върховния съд на щата Ню Йорк и председател на Общностен съдебен център Ред Хук, Бруклин, със съдиите от Окръжен съд – Русе, съдии от РС – Русе и РС – Бяла, прокурори от ОП-Русе, РП-Русе и РП-Бяла.

Срещата беше организирана от Русенския окръжен съд съвместно с фондация „Български институт за правни инициативи“, като начин за обмяна на опит и добри практики, насочени към успешно администриране на правораздавателната дейност и повишаване доверието в съдебната система.

По време на срещата съдия Калабрезе разказа на своите български колеги как в САЩ със съвместни усилия между държавните институции, съдебната власт и общността са подели реформа в наказателното правосъдие, включваща създаване на общностни съдилища, какъвто е и съдът в Ред Хук, където той правораздава.

Гостът подчерта, че за разлика от общите съдилища в Америка, които се фокусират върху налагането на наказания, общностите съдилища се съсредоточават по-скоро върху решаване на проблемите на обвиняемите лица и предоставяне на възможност те да променят живота си чрез програми за подкрепа, обучение и лечение на зависимости.

Алекс Калабрезе в детайли разказа за начина на организация на работата, спецификата на правораздаването и дейността на служителите в общностните съдилища, като сподели няколко реални случая от практиката си.

Американският магистрат представи статистически данни и анализи за това как се е променила престъпността и като цяло животът на хората в квартал Ред Хук от създаването на Общностния съдебен център през 2000 г. до днес.

Българските магистрати зададоха множество въпроси на чуждестранния си колега, свързани с компетентността и правомощията на съдиите в американските съдилища и прокурорите в американската прокуратура, разследването на престъпленията, продължителността на наказателното производство, обжалването на съдебните актове и правомощията на по-горната инстанция, като правеха аналогия с българската правна система.