/ netinfo
„Ден на отворените врати“ се провеждат в Административен съд. Инициативата се осъществява ежегодно с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.

Кампанията започна с публично разпределяне на делата, а от 11.30 часа в съдебна зала № 3 студенти от втори курс на специалността „Право” на Русенския университет „Ангел Кънчев” ще разиграят симулативен административен процес по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Казусът, който ще бъде представен със съдействието на съдия Ина Райчева, е свързан с претенция за заплащане на имуществени вреди след отменено наказателно постановление. И тази година съдът привлича към информационната кампания ученици от русенски училища.

За първи път в Деня на отворените врати ще бъде организирана образователна правна работилница „Съдебно кафене“ с ученици от Х клас на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“. Дискусията се организира по метода „Световно кафене“, но с трансформирано заглавие, съобразено с темата на предстоящите дебати.

Методът се използва все по-успешно в неформалното обучение, тъй като подобрява комуникативните умения, толерантното отношение и екипна работа на децата и подпомага процеса на усвояване на нови знания. Събитието е с начален час 13.30 часа в Тържествената зала на съда, а фасилитатор в предстоящата среща ще бъде съдия Елга Цонева.