Обществен съвет на възрастните хора учредяват в Русе
Обществен съвет на възрастните хора учредяват в Русе / netinfo
Обществен съвет за социално включване на възрастните хора ще бъде учреден в Русе. Основната му цел е подобряване качеството на живот на хората от третата възраст и участието им в икономическия, социалния и културния живот.

Общественият съвет се създава за срок от 3 години и ще се състои от председател, организационен секретар и членове. Срокът може да бъде удължен с решение, взето от повече от 2/3 от членовете на обществения съвет.