Министерски съвет одобри субсидия за ремонт на храма "Света Петка"

/ Русенска митрополия
Министерски съвет одобри субсидия в размер на 500 000 лв. за основен конструктивен ремонт на храм „Св. Петка” в Русе, съобщи Русенският митрополит Наум.

Министерски съвет отпусна допълнителни средства за Русенска област

С нея ще се допълни одобрения по Програмата за трансгранично сътрудничество проект на стойност 1 500 000 евро (предназначени за ремонт и реставрация на русенските църкви „Св. Георги”, „Св. Петка”, както и на румънската църква „Св. Благовещение” в с. Ведя, окр. Гюргево).