Конкурс по повод Деня на франкофонията

/ НЧ
По случай Деня на франкофонията – 20 март, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Университетската Агенция на франкофонията обявяват конкурс за есе на тема „Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent” (Antoine de Saint-Exupéry) / „За да подготвиш бъдещето си, трябва само да създадеш свое настояще” (Антоан дьо Сент-Екзюпери).

В конкурса могат да се включат ученици от горните класове в гимназии, където се предлага изучаване на френски език, и студенти. Есетата ще се оценяват по няколко критерия – съответствие със зададената тема, обем, структура, правопис, стил и език, оригиналност. Авторите на есетата, класирани на първите три места, ще получат награди, които ще им бъдат връчени от ректора на Русенския университет на тържествено събитие в Деня на франкофонията.

Всички участници ще получат сертификат, който им дава възможност да участват в класиране в специалности на Русенския университет. Правила за участие: Обем на есето – 180/200 думи Краен срок за изпращане на творбите: 15 март 2017 г.

Есетата ще се приемат по електронна поща: ruivanova@uni-ruse.bg или на адрес: ул. „Студентска”8, 7 корпус, 7.216 – за Румяна Иванова. Участниците задължително трябва да посочат трите си имена, електронна поща, пощенски адрес и телефон за връзка.