/ Община Русе
"Борбата за чиста околна среда е основен приоритет в работата на Община Русе". Това заяви кметът Пламен Стоилов, който отчете третата година от управленския си мандат.

В Академия за лидери участваха 22-ма активни млади русенци

Няма да допусна предприятия, които да замърсяват, но няма и да допусна спекулации на тази тема, коментира още той. Не всичко е отговорност на Общината и това трябва да е ясно. По отношение на пожара на сметището, който замърси въздуха на Русе кметът заяви, че това е безобразие.

Не е спазена технологията, допуснато е образуването на висок скат, който не може да се запръсти и се е стигнало до пожара. Операторът е отговорен и кметът настоява през РИОСВ да му бъде наложена най-високата санкция от 20 000 лв.

Картина на трудовия пазар в Община Русе

Стоилов отчете успешна година, която приключва с изпълнението и стартирането на ключови проекти с европейско финансиране, чрез които се инвестира в градската среда, транспортната свързаност, образователната инфраструктура, опазване на културно-историческото наследство и създаването на условия за активен и здравословен начин на живот.

„Благодаря на всички русенци, които всеки ден ми звънят и ми казват къде има проблеми, благодаря и за търпението“, каза още кметът. Пълният текст на отчета на кмета Пламен Стоилов за третата година от мандат 2015-2019 г. е публикуван в интернет страницата на Община Русе:

http://www.rusebg.eu/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%202018.pdf