Нено Димов
Нено Димов / БГНЕС
Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Русе Пламен Стоилов и изпълнителният директор на "Общински транспорт Русе" ЕАД Александър Георгиев подписаха договор за подобряване качеството на въздуха чрез инвестиции в екологичен транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на околната среда и водите.

Това е първият проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) с мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Общият размер на инвестицията е 46,8 млн. лв. ОПОС осигурява 39 млн. лв.

По проекта ще бъдат закупени общо 35 електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на община Русе - 20 електробуса и 15 тролейбуса. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи, които осигуряват връзка между електрически превозни средства с контактната мрежа.

Дейностите включват изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация на новите превозни средства, както и обновяване на съществуваща контактна мрежа. По проекта ще бъдат изградени системи за видеонаблюдение и за информация на пътниците в реално време. Ще бъдат интегрирани новите системи за оборудване към съществуващите системи за управление и контрол на обществения транспорт на община Русе.

Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца.
Агенция "Фокус"