/ IStock
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе извършват извънреден контрол по зачестилите сигнали за неприятни миризми в града в последните няколко дни. Това съобщиха от екоинспекцията.

Сигналите са зачестили в последните четири дни, постъпвайки във вечерните часове в периода между 19.00 и 23.00 часа, както и сутрин - от 6.00 до 10.00 часа.

Оплакванията на жителите на Русе са за неприятни миризми на изгорял бакелит, ацетон и химия, и гуми. Сигналите са от различни части на града, но това е обяснимо с динамичната атмосферна обстановка.

Превишение на серен диоксид в Димитровград

Към настоящия момент е възобновена работата на мобилните екипи от експерти, които извършват обходи в извънработно време.

Екоинспекцията е сезирала компетентните органи за проверка на документацията относно проектирането, изпълнението и функционирането на вентилационните системи на няколко дружества, извършващи дейност в двете промишлени зони на града.

От Регионалната здравна инспекция ще бъде изискано отново становище относно влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве.

Екоинспекцията е във взаимодействие с областния управител на Русе и в Окръжната прокуратура.

Загубата на обоняние след зараза с COVID-19 се възстановява до една година

Станциите за непрекъснат контрол на качеството на атмосферния въздух в Източна промишлена зона и в центъра на града не отчитат превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

Мобилната автоматична станция е в готовност за сезонните измервания, заложени по план. Първоначално тя ще бъде разположена в района на ТЕЦ-Русе.

Извънредни проверки на потенциалните източници на разпространение на интензивно миришещи вещества ще има и през идната седмица.