/ Русенски университет
В Русенския университет беше открита изложба на дизайнерски произведения от употребявани автомобилни части. Идеята за тази инициатива е на проф. д-р Росен Иванов от Транспортния факултет.

Ден на кариерното ориентиране на първокурсника се провежда за пети път в Русенския университет

Такава изложба се открива за трета поредна година и новите произведения бяха добавени към предходните, които са част от постоянната експозиция в централното фоайе на университета. Ректорът на университета чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев откри експозицията и благодари на студентите за това, че не престават да ни вдъхновяват.

Осми фестивал "Русчуклийска среща" ще се проведе в събота

Той отбеляза също, че използването на нетрадиционни материали за изработка на различни дизайнерски идеи е похвално, защото това стимулира креативността и въображението на младите хора от инженерните специалности.

Изложбата включва 5 произведения на студентите Мартин Пеев и Християн Вълев, специалност Транспортна техника и технологии и гл.ас. д-р Юлиян Димитров от катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика.

Ден на франкофонията ще отбележат в Русенския университет

Любомира Теодорова, от специалност Промишлен дизайн е автор на 6-тата разработката в тазгодишната колекция и я е нарекла „Рицар Хром“. Креативните творци получиха грамоти от ректора чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и сертификати за активно участие от Федерацията на Научно-техническите съюзи, представлявана от проф. Росен Иванов.