Авторска изложба "Интарзии" за пети пореден път в Русенския университет

/ Русенски университет
Проф. д-р Юлиян Младенов представи във фоайето на Русенския университет за пети пореден път своите авторски интарзии.

21-ви Празници на науката и IV Иновативно младежко експо събраха ученици, млади учени и представители на бизнеса

Ректорът на университета чл.-кор.проф.д.т.н. Христо Белоев откри изложбата и приветства гостите. Той отбеляза, че талантът на проф. Младенов не е непознат за академичната общност, но всеки път той успява да впечатли с новите си идеи и съвършени изработки.

Deep Purple в Канев Център на Русенския университет

Проф. д-р Юлиян Младенов сподели, че изложбата е вдъхновена от „Малкия принц“ и човек трябва да показва това, което е в сърцето му. Той благодари на академичното ръководство и близките си за подкрепата, която му оказват при практикуването на любимото му хоби.  

Изложбата може да бъде посетена в централното фоайе на Русенския университет до 16 май.