/ Thinkstock/Getty Images
Равнището на регистрираната безработица в Разградска област продължи да се понижава и през август достигна рекордните за месеца 8,2 на сто, сочат данните от Агенцията по заетостта.

Снижението спрямо предходния месец е с 0,1 процентни пункта, а спадът на годишна база е с 2,4 процентни пункта. Регистрираните безработни в бюрата по труда през месеца са 4281, което е с 30 души по-малко от юли. На годишна база има намаление с 1269 безработни.

Над 400 безработни са започнали работа през септември в Разградско

Най-високо е равнището на безработицата в община Самуил - 27,3 на сто, а най-ниско в Разград - 4,1 процента.

Броят на започналите работа регистрирани безработни е 301, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,9 на сто.
БТА