/ iStock/Getty Images
Общо 437 безработни в област Разград са започнали работа през септември. От тях 85,4 процента са устроени в реалната икономика, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.

В сравнение със същия месец на миналата година наетите са със 17 процента повече. Най-много са намерилите препитание в секторите образование, хотелиерство и ресторантьорство, преработваща промишленост и държавно управление.

По схема "Заетост за теб", която стартира през юли като антикризисна мярка, през септември са сключени договори с работодатели за заетост на 21 безработни от региона.

В края на септември регистрираните безработни в трите бюра по труда в областта са 5359, със 158 по-малко в сравнение с предходния месец.
Равнището на регистрираната безработица е 10,3 процента, като намалението спрямо август е с 0,3 процентни пункта, отчитат още от Регионалната служба по заетостта.
БТА