Прокуратурата откри сериозни пропуски в сигурността на ВМЗ - Сопот
Прокуратурата откри сериозни пропуски в сигурността на ВМЗ - Сопот / снимка: Димитър Владимиров, Дарик радио Пловдив

Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов е поискал полиция да охранява временно заводската площадка на ВМЗ - Сопот. В писмо до директора на ОДМВР Пловдив прокурорът настоява да бъдат предприети своевременно мерки за осигуряване на безопасността и охраната на заводската площадка.

"Във връзка с разследването... следва да бъде осигурена възможност посочената заводска площадка да бъде охранявана временно от специализирани полицейски сили към МВР", се казва в писмото до директора на Областната дирекция на МВР Пламен Узунов.

Междувременно на сайта на прокуратурата бе публикуван доклад на Районната прокуратура в Карлово за разследването на първия взрив в Иганово на 21 март. В документа се казва: "... към датата на възникване на инцидента са били налице сериозни пропуски в охраната и пропускателния режим на цялата площадка". Според разследващите са налице безспорни доказателство за груби нарушения при охраната на площадката, даващи възможност за нерегламентирано проникване в района.

Охраната е неефективна, особено във времето на смяната на пазачите, констатирали разследващите. В деня на инцидента дневната охрана си е тръгнала по-рано, а нощната е закъсняла с поне 20 минути. Така "в нарушение на изрични правила от инструкцията за приемане и издаване  на постовете, охраняемият периметър е оставен без физическа охрана в продължение на повече от 30 минути.  Едва ли е случайност, че и първият инцидент – на 21.03.2015г., и вторият – на 14.04.2015г., са възникнали именно в този отрязък от време – първият около 19.20 ч. , вторият – малко след 7.00 ч. – т.е. в периода , през който се сменят постовете на охраната", пише в доклада на прокуратурата.

Разследващите установили още, че в района няма изградено видеонаблюдение, въпреки неколкократни изрични указания в този смисъл от служители от КОС, извършващи редовни проверки. От около 1 година не функционирала сигнало-охранителната техника на склад № 6 „Холандски” поради дефектирал датчик на врата на склада, според отразеното в дневника на дежурната на охраната.

Установени са и нарушения на целостта на оградите, като на места оградата е ръждясала и увиснала, като не се изключва версия за нерегламентирано проникване в района, улеснено и от посочените пропуски в охранителния режим.

Пропускателният режим на площадката, въпреки твърденията на разпитаните служители, също сочи на неясни критерии за допуск на различни лица, пише още в документа от прокуратурата. Установено е, че в периода преди първия инцидент, вътре в обекта са пашували от месеци над двадесет коне. Те трябвало да изяждат тревата между складовете и в целия район, за да не се коси. Собственикът влизал в района, когато намери за добре , за да "наглежда животните, да им носи храна или да ги пои“ . Това е ставало по дадено устно разрешение от страна на изпълнителния директор, като дори не му е бил издаден пропуск. В разпитите се твърди, че е бил придружаван от охранител. Това може да бъде поставено под съмнение и поставя и логичния въпрос – през това време как се охранява участъка, за който този охранител отговаря?!, пише още в доклада.

На 8.04.2015г. двама разследващи по указания на наблюдаващия прокурор са извършили оглед на вече обезопасения цех 835, за да установят наличието на твърдените количества готова продукция - термобарична граната, съхранявани в цеха, преопаковани и новопроизведени на поточната линия, вкл. с цел изземване на готова продукция – за експертни нужди и сравнителен материал.

Разследващите намерили цеха запечатан и заключен, а след извършване на гореописаните действия той отново е бил запечатан. До взрива на 14.04.2015г. не са извършвани от страна на служители на РУ на МВР - гр.Карлово други процесуално-следствени действия в този цех, пише още в доклада на прокуратурата.