/ Thinkstock/Getty Images
Специалистът ще оказва подкрепа и ще снижава стреса у пациентите в критичните моменти
Психолог от Комплексния онкологичен център в Пловдив вече участва и в мултидисциплинарния екип на онкологичните комисии по различни локализации и оказва ценна психологическа подкрепа в най-критичните за пациентите моменти. Това се случва за първи път в онкоцентър и е част от програмата на управителя на КОЦ – Пловдив д-р Парашкев Цветков за подобряване качеството на комплексното лечение.

Хирурзите от КОЦ-Пловдив отстраниха огромни тумори от мъж и жена

"При обсъждането на индивидуалния план на лечение в онкокомитетите, някои от пациентите са свръх напрегнати, прекалено разтревожени, шокирани, а има по-възрастни с допълнителни придружаващи заболявания, които се нуждаят от по-дълги обяснения. Затова поканихме и психолог, който познава спецификата на човешката душа и може деликатно и професионално да разясни стъпките",  обясни новата идея началникът на Първо отделение по медицинска онкология в КОЦ – Пловдив д-р Антоанета Томова. Тя първа е поканила психолога на лечебното заведение Елена Атанасова да присъства при обсъждането.

За първи път в Пловдив - апарат запазва косата по време на химиотерапия

През онкокомисиите дневно минават между 50 и 80 души. Всички те се нуждаят от пълна информация – какво лечение ще им се предложи, видът на метода, каква е ползата, къкъв е рискът, колко ще продължи. Те очакват да им се обясни всичко и то много детайлно. Психологът помага при по-проблемните случаи. Той е специалистът, който знае как да ги предразположи да разкажат какво ги напряга и тревожи и когато са по-спокойни, да им обясни какво предлагаме като модерно комплексно лечение.

Според д-р Томова това много ще подобри комуникацията. "Пациентът е в центъра на нашата грижа и внимание. Той трябва да проумява какво му се предлага, а ние да сме сигурни, че ще се придържа максимално към терапията, спрямо последните новости в съвременната медицина", каза още специалистката.

В Пловдив оперираха 100-годишна баба с тумор на гърдата

"Най-критичните моменти при пациентите с онкологични заболявания в психоемоционален план са съобщаването на диагнозата и промяната в плана  на лечение, която се осъществява от онкологична комисия", посочи психологът  Елена Атанасова. Тя допълни, че всяка промяна ги тревожи, тъй като основният страх е от влошаване на състоянието и развитие на болестта.

Отличиха КОЦ Пловдив за най-добрата болница в областта на онкологията

"В зависимост от структуратата на личността някои хора по-спокойно приемат ситуацията, но други  се стресират, изпадат в  тревожност и не възприемат информацията от лекуващия лекар. Включват се психични защити като изтласкване, отрицание – те са съхраняващи психиката. Затова трябва разбираемо за тях да се обясни какво налага промяната в лечението и какво предстои. Реакциите на пациентите зависят от качествата на личността, преди поставяне на диагнозата и това най-лесно се улавя от психолог. Оттам зависи и подходът, който ще приложи, за да се снижи нивото на тревожност. Когато са максимално добре информирани, нивото пада и това е доказано вече в световен мащаб", изтъкна Атанасова. Тя е приложила индивидуални подходи вече в няколко комисии и ефектът е голям.

КОЦ - Пловдив с мисия: Започват срещи за единно поведение и прецизна диагностика на онкозаболяванията

Присъствието на психолог в онкокомисиите ще подобри още повече комплексното лечение, което прилага КОЦ – Пловдив. Онколозите са убедени, че усещайки и психологическа подкрепа, пациентите ще се чувстват по-обгрижени и по-спокойни, че всичко в лечението им  се случва правилно.