/ Dariknews.bg
Комисията встъпва в правомощията си на 7 септември
От 13 члена ще се състои Общинската избирателна комисия в Смолян, като вече нейният състав е ясен и Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви решението си.

Консултациите за ОИК-Пазарджик ще се проведат в общината

Според него председател ще бъде Симеон Велинов. Той ще има двама заместника - Зоя Бенкова и Иван Райков. Секретар ще е Емилиян Бакърджиев, а членове са Златко Карамучев, Малинка Кордова, Василка Гатешка, Маргарита Солакова, Анастасия Караманолева-Пенева, Галя Русева, Шинка Щинкова, Андрей Петев и Елица Маринова.

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември. От решението на ЦИК става ясно, че тя се е съобразила изцяло с постигнатото споразумение, от страна на политическите партии по време на консултациите.

В тях са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент.