Готвят 1,5 млн. неустойки за Градски транспорт, Икономическа полиция разследва разделяне на финансовите потоци
Готвят 1,5 млн. неустойки за Градски транспорт, Икономическа полиция разследва разделяне на финансовите потоци / netinfo
Надзорници на Пловдивската общинска агенция за приватизация /ПОАП/ готвят начисляване на 1,5 млн. лева неустойки на купувача на “Градски транспорт” Ангел Батаклиев за неизпълнение на инвестиционните задължения.

60-те нови автобуса, които се движат по линиите, се изплащат не от фирмата му “Транс сити”, а от приватизираното дружество, на което той ги е прелизинговал. Първоначално това е станало през октомври с договор за оперативен лизинг /което е форма на наем, без опция за придобиване/. По-късно, в началото на април, договорът е трансформиран за финансов лизинг. Според юристи обаче формата на лизинга няма значение, тъй като и в двата случая изплащането е за сметка на “Градски транспорт” при 9,8% лихва, за 7 години и с 0,1% наказателна лихва за всеки ден просрочване към “Транс сити”. Неплатените до момента от “Градски транспорт” лизингови вноски са отразени в баланса на дружеството като негови задължения в размер на 7, 7 млн. лева към “Транс сити”. Точно това даде основание на съда да признае Батаклиев като най-голям кредитор на “Градски транспорт” при откритото производство по несъстоятелност. В договорите между “Транс сити” и “Градски транспорт” има изрична клауза, че лизинговите вноски стават предсрочно изискуеми при несъстоятелност или ликвидация на “Градкски транспорт”.

Не може да бъде признато за инвестиция нещо, което се плаща не от приватизатора, а от приватизираното от него дружество, коментираха надзорници на Пловдивската общинска агенция за приватизация. Тя трябва да се произнесе, след като й бъде представен доклад от изпълнителния директор Чавдар Марев за изпълнението на инвестициите. Марев отказа да коментира с мотив, че срокът купувачът да представи отчет за изпълнение на инвестициите по приватизационния договор изтича днес.

Защо “Градски транспорт” изплаща инвестицията е обект на проверка и на Икономическа полиция, научи Дарик.

В хода й се е оказало, че 21% от приходите на “Градски транспорт” всеки месец отиват неговия купувач, научи Дарик. Това става с договор за възлагане продажбата на билети на “Транс сити” срещу комисионна. Обяснението, което дават от “Градски транспорт” е, че с парите от тази комисионна се изплащат заплатите на 136 кондуктори, които са назначени към “Транс сити”, но работят в автобусите на “Градски транспорт”. Първоначално обаче тази комисионна е била 15% , а после въпреки вдигането на приходите от продажби на билети се увеличава, без това да съответства на същия ръст на заплатите. Заместник-кметът Димитър Цветков избягна отговора на въпроса информирана ли е общината като миноритарен собственик за извеждането на 1/5 от финансовите потоци на “Градски транспорт” и не накърнява ли то интересите й на акционер. Цветков се извини със заетостта си и големия обем документация, който трябва да прегледа, за да отговори.

Икономическа полиция е изпратила запитвания до ПОАП, Общинския съвет и общината с 16 въпроса за действията им, свързани с “Градски транспорт”. Сред тях са защо общината в нарушение на приватизационния е допуснала ипотекиране на имоти на “Градски транспорт”, и то под възбрана” в полза на купувача; чия собственост ще бъдат новите автобуси след изплащане на лизинга; осъществяван ли е следприватизационен контрол и в какво се изразява той. В писмото, подписано от началника на служба “Полиция” Валери Баненкин, е отправено и питане кои длъжностни лица от общината са допуснали субсидията на “Градски транспорт” да се изплаща на ръка в нарушение на закона, вместо да отива по сметките на дружеството за погасяване на неговите задължения към кредитори.