Обсъждат Бюджет 2019 на Пловдив
Обсъждат Бюджет 2019 на Пловдив / netinfo
Демократична България - Пловдив не подкрепя приемането на бюджет на неефективното харчене и партийните назначения

Бюджетът на общината е най-същественият документ за управление, който отразява обществения договор. Считаме, че с предложения бюджет, той е нарушен. Нашите искания в годините остават непроменени – настояваме за прозрачност при работа на институциите, реформиране на администрацията, по-добра среда за бизнеса, опазване на паметниците на културата, условия за високо качество на живот в здравословна среда, по-адекватно управление на градската и транспортна инфраструктура, в т.ч. и свързаност между кварталите и центъра. Не виждаме тези реформи в бюджет 2019 г.

Считаме, че община Пловдив не заслужава доверие в аванс за заложените в бюджета проектни обещания, тъй като в продължение на близо 10 години същите залягат в бюджета, но не се изпълняват.
 
Разходи за назначения на партиен признак

Близо половината от разходите на община Пловдив са за заплати. Обществените пари и през 2019 г. ще бъдат харчени не за решаване на проблемите на града, а за поддържане на послушни и зависими от управляващите общински служители. Това е в разрез с нашата визия за Пловдив, че администрацията на общината трябва да бъде малка, професионална, близка до хората и изградена на принципа на можещия и знаещия, а не на послушния и верния на партията. В бюджета не виждаме реформа на администрацията от партийно устроена към професионална, близка до хората административна структура.

Работата на общината и ОбС – непрозрачна за гражданите
За трета поредна година, още в бюджета за 2017 г. ние настоявахме за повече средства за прозрачност. В настоящия бюджет не е заложен никакъв финансов ресурс за прозрачност при управлението и харченето на парите и активите на пловдивчани. Работата на комисиите в ОбС е изцяло на тъмно, няма публичен регистър на решенията на ОбС , който да отразява поименно как са гласували съветниците, няма публичен регистър на питанията към кмета. Отделянето на минимална средства в тази посока би изкарало целия общински съвет Пловдив от ролята му на гумен печат на кмета. Също така би било превенция срещу пристрастни гласувания от страна на целия ОбС Пловдив, и на огромните нарушения от ранга на транспортния проект, зоологическата градина и колодрума.
 
Паметниците на културата – рушащи се и през 2019 г., въпреки знаковата титла за града ни - Европейска столица на Културата 2019
Не виждаме никакви конкретни мерки, заложени в бюджета от страна на общината в посока справяне с погиващите паметници на културата в града. Припомняме, че такъв законов механизъм съществува, но липсва воля от страна на общината, която може да извършва ремонти за своя сметка, а след това да потърси парите от собствениците на тези сгради. В Бюджет 2019 г. не са отделени средства за това.
 
И през 2019 г. – отново без зали и галерии
В Бюджет 2019 г. не са заложени средства, осигуряващи цялостното
изграждане/реконструкция на нито един обект от обещаните с кандидатурата на града ни.
Напълно липсва и обещаната Мобилна зала за култура.
 
Въздухът през 2019 г- отново мръсен 
Няма прозрачно разпределение на получените средства за подобряване качеството на атмосферния въздух, а управляващите не са предвидили достатъчно средства за реализиране на резултатни мерки за въздуха, които ние неколкократно сме предлагали на ръководството на общината.
 
Общината и общински съвет в Пловдив работят на тъмно. Това е и причината да ставаме свидетели на симулация на обществено обсъждане по отношение на бюджета. Тази порочна практика на управление обслужва само и единствено тесни партийни интереси. 
 
С оглед на всичко горепосочено, Демократична България - Пловдив не подкрепя приемането на бюджет 2019г. и призовава всички съветници да гласуват „Против“ приемането на бюджет 2019 г. в този му вид.