затвор
затвор / Thinkstockphotos
Апелативен съд  – Пловдив потвърди наказанието на Донка Петкова в размер на 29-години, наложено с присъда на Окръжния съд. През месец октомври тя беше призната за виновна в извършване на убийство по особено жесток и мъчителен начин на Иванка Кукова и кражба, осъществени в условията на опасен рецидив.
 
Според второинстанционния съд не се налага корекция в размера на санкцията. При постановяване на присъдата като отегчаващи отговорността обстоятелства правилно са отчетени изключително завишената обществена опасност на извършеното деяние от подсъдимата, както и нейната висока лична степен на обществена опасност.
 
С основание е преценено, че става дума за тежко умишлено престъпление, извършено спрямо възрастна, самотно живееща жена, която била и позната на подсъдимата. Освен това Донка е осъждана и за други посегателства срещу възрастни.
 
От друга страна, първоинстанционният съд правилно е съобразил като единствено смекчаващо отговорността обстоятелство признанието на вината от страна на подсъдимата и оказаното съдействие по време на досъдебното производство, което е довело до разкриване на всички обстоятелства, свързани с престъплението.
 
Законосъобразно първоначално съдът е приел, че най-справедливото наказание, което следва да се наложи на Петкова, е „доживотен затвор”, но тъй като подсъдимата е признала фактите, посочени в обвинителния акт, е проведено съкратено съдебно следствие. В конкретния случай законът предвижда наказанието „доживотен затвор” да бъде заменено с лишаване от свобода от 15 до 30 години.
 
Според Пловдивския апелативен съд, с оглед на посочените отегчаващи и смекчаващи отговорността обстоятелства, напълно справедливо за извършените от подсъдимата престъпления е определено наказанието в близост до максималния размер, предвиден от закона.
 
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.