/ iStock/Getty Images
За следващото класиране
873 са свободните места за прием в детските градини и детските ясли в Пловдив.

Следващото текущо класиране ще се проведе на 13 юли.

415 са свободните места за деца в яслена група, а 284 са за първа възрастова група или това са родените през 2018 г.

За втора група са 49, за трета подготвителна група, т.е. родените през 2016 г. местата са 39, а за 6-годишните деца или това е четвърта подготвителна група има обявени за момента 86 свободни места.

Детска градина в Пловдив отправя зов за помощ

Родителите на децата, родени през 2018 година, които искат да кандидатстват в ДГ „Зорница“ в район „Южен“  трябва да знаят, че за предстоящото класиране са обявени 23 свободни места за една група. Планираните строителни дейности в детското заведение няма да възпрепятстват посещението на децата, поради което е предвиден прием и в тази градина.

Крайният срок за подаване на документи онлайн за класирането е 11 юли.

Родителите, които искат да кандидатстват на място, срокът за това е 8 юли до 17 часа, в детската градина или яслата, избрана от тях по първо желание.
 
община Пловдив