/ iStock/Getty Images
В Плевен заради усложнената обстановка вече се прилага телемедицината за онлайн консултации на хора със симптоми на COVID-19. Инициативата е на Медицински център "Света Марина", в отговор на препоръките в глобален мащаб за по-широто използване на телемедицината в тази сфера, съобщиха от лечебното заведение.

При подобна консултация с лекар-специалист има по-голяма сигурност за здравните специалисти и се избягва рискът от заразяване с коронавирус. В плевенския център така консултират по въпроси, свързани със заразяване с коронавирус като диагностика, симптоми, лечение, хранителен режим и други. Консултациите извършва д-р Иван Малкодански, който е със специалност "Анестезиология и интензивно лечение" и с богат опит при лечение на тежко болни пациенти, както и на такива с COVID-19.

В съобщението се уточнява, че при предварително заплащане по банков път, отговорът се получава в рамките на деня.