/ saglasie1869
На 11 май в Библиотека „Филологии" бе представено четвъртото разширяване на Зографската електронна научно-изследователска библиотека. За четирите години от своето съществуване “Зографската стая” се утвърди като уникална дигитална библиотека, включваща 642 ръкописи от X до XIX век.

sagl
saglasie1869

Към колекцията през 2018 г. се присъединяват нови дигитални копия на ръкописи от колекциите на:

• Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив;
• Градския исторически музей – Самоков;
• Регионалния исторически музей, отдел „Възраждане” – Варна;
• Народно читалище „Съгласие 1869” – Плевен.


По този повод читалището бе поканено на празничното отбелязване на Деня на светите братя Кирил и Методий.

sagl
saglasie1869

Едновременно с представянето бе подписан и връчен лично от ректора на СУ "Св. Кл. Охридски", проф. Герджиков, Договорът за съвместна работа между университета и читалище "Съгласие 1869".

sagl
saglasie1869

sagl
saglasie1869