Продължава раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

produkti
produkti / dariknews.bg
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст-Плевен продължава раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти в град Плевен до 30 май.

Правоимащите лица от допълнителната целева група са:
Лица с установени 90 на сто трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв., към месец февруари 2017;
Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец февруари 2017г.

Всеки гражданин, който е в списъците ще получи:
3 бр, ориз-6 бр, спагети-10 бр, пюре-6 бр, гювеч-3 бр, компот-3 бр, конфитюр-4 бр, месна консерва- 10 бр,захар-10 бр,вафли-5 бр, общо: 70 бр. = 49,800 кг.
Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК по установения график, като всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Служители, доброволци и симпатизанти на Червен кръст раздават информационни бележки на бенефициентите от списъците по адреси и призовават хората да получат хранителните си пакети.
В акцията се включват и студенти от Медицински колеж Плевен, инспектори, младши районни инспектори и полицаи от Първо и Второ районни управления в Плевен.

От БЧК призовават всички, попадащи в двете целеви групи да проверят, дали са в списъците, изготвени от АСП и да получат хранителните си продукти.

Срокът за раздаване в град Плевен се удължава до 30 май, включително, в пункта на ул. „П. Р. Славейков” - 50 от 10:00 до 14:00 часа.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
            Допълнителна информация гражданите могат да получат в областната  организация на БЧК, на телефон – 064/801-234, 064/801-425.