/ dariknews.bg
Общинското предприятие „Жилфонд” продължава да прекратява наемните правоотношения с настанени в общински жилища, които нарушават клаузите на сключения договор.

Общинската Комисия за решаване на жилищните нужди разгледа критични случаи на граждани

Кметът на Община Плевен Георг Спартански припомни, че на наематели, които са с установени две нарушения за лошо стопанисване на общинските имоти, замърсяване, извършване на нерегламентирана търговска дейност, неспазване на обществения ред и други, се връчват предизвестия да освободят имота.

Той заяви, че няма да има компромис и за тези, които не плащат наеми и консумативи, допускат неоторизирано трети лица и извършват незаконна дейност в жилищата.