Приключи ремонтът на канализацията в Троян по европроект
Приключи ремонтът на канализацията в Троян по европроект / снимка: Община Троян

Ремонтът и доизграждането на канализацията в Троян, които се извършват по проект "Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян", вече са приключени. Това информират от пресцентъра на местната администрация. Другата част от проекта - инженеринг на втори етап "Биологично пречистване" на Пречиствателната станция в Троян, е изпълнена около 85%.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Общата му стойност е 8 057 097,42 лв. 1,7 млн. лв. са предвидени за доизграждането и ремонта на канализацията в града, а 5,9 млн. лв. - за изграждането на система за биологично пречистване на водите в съществуващата Пречиствателна станция в Троян.

След проведени обществени поръчки са избрани изпълнители на съответните дейности по проекта. Технологията за пречистване на отпадните води е на немската фирма и е уникална по своя характер - това ще става по биологичен начин. В България тя ще бъде приложена за първи път, но вече е изпитана в пречиствателни станции в цял свят - Германия, Китай, Египет, Турция, Дания, Русия и др.

Срокът за приключване на целия проект първоначално беше месец февруари 2011 год., но по предложение на Министерството на околната среда и водите е удължен с 4 месеца. Работата по него обаче е в напреднал етап. Частта "канализация" дори е приключена, в резултат на което в Троян са изградени и реконструирани главни колектори и профили с обща дължина 1326 м. Въпреки наложилите се временни прекъсвания на работата по втория етап на пречиствателната станция, по-голямата част от дейностите там също са изпълнени.

Крайният срок за приключването на целия проект е края на месец юни 2011 год.