Поставят паметна плоча на убитата от полицай Ивелина
Поставят паметна плоча на убитата от полицай Ивелина / archiv.DarikNews

Общинският съвет в Ловеч да даде съгласие за ситуиране и монтиране на паметна плоча на мястото на трагичната кончина на 25-годишната Ивелина Славчева в поземлен имот, публична общинска собственост, в централната градска част. Това предложение отправя кметът Минчо Казанджиев, до когото в края на миналата година писмо с подобно искане е изпратила майката на младото момиче - Ренета Славчева.
Искането е допустимо, произнася се след заседание Общинският експертен съвет по устройство на територията при община Ловеч.

За да се реализира намерението за монтиране на паметна плоча в имот, публична общинска собственост, е необходимо общинският съвет да даде съгласие, след което да се пристъпи към предвидените в Закона за устройство на територията процедури по издаване на разрешение.
Предложението ще бъде обсъдено в постоянните комисии по общинска собственост, по устройство на територията, комунални дейности и околна среда и по правно-нормативни въпроси.

Паметната плоча ще напомня за нея и трагичния й край и така, надявам се, ще подсеща подрастващите и институциите да работят заедно в името на човешкия живот, пише в писмото си до кмета почернената майка на момичето.
Ивелина Славчева беше убита от полицая Иво Маринов рано сутринта на 15 септември миналата година на излизане от дискотека в Ловеч.