Отлично представяне на ученици от ДФСГ „Интелект в Полша
Отлично представяне на ученици от ДФСГ „Интелект в Полша / dfsg.intelect

С отлична оценка за работата си се завърнаха участниците в многостранен проект „Невербалната комуникация в бизнес средата" от работна среща в Полша. От м. септември 2013 год. ученици и учители от ДФСГ „Интелект" работят по проекта заедно с партньорите си от Франция, Италия, Румъния, Хърватска, Турция и Полша.

На заключителната работна среща в Полша, страните участнички анализираха извършеното през двете години, обобщиха резултатите и дадоха оценка на екипите.

Целите на проекта са постигнати. Учениците не само се запознаха с аспектите на невербалната комуникация при междуличностното общуване както в обществената, така и в бизнес средата, но и приложиха наученото в конкретни житейски и бизнес ситуации. Усъвършенстваха социалните и комуникативните си умения на английски език чрез пълноценно общуване с партньорите от останалите страни както при срещите по време на официалните визити, така и ежедневно чрез фейсбук профила на проекта.

Отлично представяне на ученици от ДФСГ Интелект" в Полша
netinfo

Успехите от работата по проекта са очевидни, но най-важното е, че младите хора се запознаха с културата, бита, традициите и съвремието на своите партньори, създадоха приятелства, които стопиха пространствата и зачеркнаха границите, превърнаха се в един екип от бъдещи бизнес партньори, които ще съхранят единството на обединена Европа.