Нараства броят на сигналите за нарушения в защитените територии
Нараства броят на сигналите за нарушения в защитените територии / netinfo

35 жалби и 66 сигнала за нарушения на екологичното законодателство са постъпили от началото на годината до момента в РИОСВ Плевен, съобщават от инспекцията.

Най-много оплаквания има във връзка със замърсяване на въздуха и на почви. На второ място са жалбите за замърсявания на води. 7 от жалбите, постъпили от началото на годината в РИОСВ Плевен, са препратени по компетентност към други институции. Сигналите най-често са свързани с опазване на въздуха и почвите. В сравнение с предходни периоди, се увеличава броят на сигналите, касаещи защитени територии, защитени зони и опазване на биологично разнообразие. 7 от сигналите са препратени по компетентност към други институции.

При извършените проверки е констатирано за около 50% от случаите и при жалбите, и при сигналите, няма нарушение или че то е извън компетенцията на РИОСВ Плевен. До момента в инспекцията няма постъпили сигнали за административни нарушения или корупция.