samuil
samuil / dariknews.archive
На 14 юли църквата почита паметта на Свети апостол Акила - един от 70-те апостоли на Христос.
Роден е в Понт. Живял в Рим с жена си Прискила. Император Клавдий (41 - 54 г.) изгонил от Рим всички юдеи, понеже между тях се появили стълкновения. Акила се преселил в Коринт и се прехранвал със занаята си - правел палатки.
Когато свети апостол Павел пристигнал от Атина в Коринт, той се заселил в дома на Акила и двамата работели съвместно. Акила и съпругата му помагали на свети апостол Павел в разпространението на словото Божие и били подложени на различни гонения. Те го последвали и в Ефес.
В множество свои послания апостол Павел споменава за своте сподвижници. След време Акила и Прискила се завърнали да живеят отново в Рим, тъй като Клавдий бил умрял и законът, по силата на който юдеите трябвало да напуснат Рим, изгубил тежестта и смисъла си. Акила изнасял проповедите си в много страни и се предполага, че приел мъченическа смърт от езичници.
Днес имен ден празнува Орлин - от „орел”, символично име за дълголетие, прозорливост, сила и мощ.