България бе домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен
България бе домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУ-Плевен / mu.pleven

В периода 2 - 4 октомври 2014 г. под патронажа на Медицински университет - Плевен, в София се проведе ІІІ Международен конгрес по роботизирана хирургия /3rd SEERSS Congress/ на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа с президент на конгреса проф. д-р Григор Горчев.

България бе домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУПлевен
netinfo

„Целта на конгреса е да развива и разширява мрежата от хирурзи, споделящи идеята за по-широко навлизане и прилагане на роботизираната хирургия в клиничната практика. В тази връзка на общото събрание на Асоциацията, проведено на 4 октомври 2014 г. бе взето решение тя да се преименува на "Европейска Асоциация по роботизирана хирургия" /SERS - Society of European Robotic Surgeons/, в която да се присъединяват все повече специалисти от Европа", каза проф. Константинос Константинидис, президент на борда на директорите на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа.

Огромна привилегия за България бе, че столицата София стана домакин на международен научен форум от подобен мащаб и значимост, който привлече над 120 водещи хирурзи от Европа и САЩ в сферата на роботизираната хирургия, които споделиха своя опит и научни достижения в гинекологията, урологията, общата хирургия и кардиологията.

България бе домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУПлевен
netinfo

Страната ни продължи инициативата, въведена за първи път в Атина 2013 г. по време на 2nd SEERSS Congress, наречена Junior SEERSS, за привличане на студенти по медицина и млади лекари за овладяване и усъвършенстване на уменията, техниките и методите на роботизираната хирургия.

На 2 октомври се проведе форумът за младите лекари от страната и чужбина Junior SEERSS. На него имаше както теоретична, така и практическа част. Бяха изнесени лекции от специалните гости от Европа и САЩ, след което младите бъдещи хирурзи имаха възможност да тренират своите умения за работа с роботизираната система на специален симулатор за обучение. Общо 170 студенти, предимно млади медици от Атина и Медицинския университет в Плевен взеха участие в младежкото издание на конгреса.

Основните конгресни дни бяха 3 и 4 октомври. През това време се проведоха две сесии „Хирургия на живо", излъчени за аудиторията от УМБАЛ „Д-р Георги Странски" - Плевен.

На 3 октомври хирургия на живо в гинекологията извърши проф. д-р Григор Горчев. На следващия ден демонстрацията на живо бе в областта на общата хирургия, осъществена от новосформирания екип за роботизирани интервенции на проф. д-р Ташко Делийски.

След сесиите „Хирургия на живо" последваха пленарните лекции на поканените видни хирурзи от САЩ и Европа в областта на роботиката - проф. Робърт Холоуей от Флорида Хоспитъл представи хирургичния си опит в гинекологията; проф. Страводимос разказа за гръцкия опит в урологията; проф. Константинидис изнесе лекция за опита в роботизираната обща хирургия; проф. Бонарос сподели опита си в роботизираната кардиологична хирургия.

Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа e основана през 2011 г. в Атина, обединявайки интересите на хирурзите в областта на роботиката от Гърция, Кипър, Румъния, България и Турция. Проф. Григор Горчев, пионер във въвеждането на роботизираната хирургия в нашата страна и проф. Славчо Томов, ректор на МУ - Плевен, са двама от основателите на асоциацията.

България бе домакин на международен конгрес по роботизирана хирургия под патронажа на МУПлевен
netinfo

Като член на Управителния съвет на асоциацията проф. Григор Горчев спечели домакинството на международния научен форум по роботика тази година.