30 ученици от ДФСГ Интелект проведоха успешна практика в Острава - Чехия
30 ученици от ДФСГ Интелект проведоха успешна практика в Острава - Чехия / dfsg.intelekt

От 14 април до 4 май 2014 г., 30 ученици, заедно с преподаватели от ДФСГ „Интелект", проведоха трансгранична практика в Чешката република, която е на едно от първите места в света по развитие и използване на електронна търговия и on-line бизнес.

Работната програма включваше практика във водещи фирми в областта на информационните технологии и електронната търговия като TIETO, Viva Ostrava, Webconsulting и Linuxbox.

Участниците в проекта се запознаха с методите на работа, рекламната стратегия и политика на фирмите, придобиха умения за прилагане на иновативни подходи при проектиране на on-line магазин, запознаха се с възможности за създаване на промоционални стратегия в on-line електронната търговията и умения за привличане на клиенти и ефективна и гъвкава комуникация с тях.

По време на практиката, българските ученици показаха много добри познания в областта на информационните технологии и електронната търговия и завидни умения при работа със специализиран софтуер. Те създадоха изключително интересни, атрактивни и оригинални рекламни материали, клипове и сайтове за електронна търговия под ръководството на своите ментори от страна на чешките фирми, разшириха своите знания и усъвършенстваха уменията си за работа с компютърни програми за създаване на on-line магазин, графични и мултимедийни приложения.

Домакините от ALVIT - Острава бяха организирали богата културна програма, с която дадоха възможност на българските ученици да се запознаят с историческите и културни забележителности на Острава, с традициите и природата на региона и града.

30 ученици от ДФСГ "Интелект" проведоха успешна практика в Острава  Чехия
netinfo

Трансграничната практика даде възможност на ползвателите по проект „Електронна търговия - успешни европейски практики" да се докоснат до една добре развита система за интернет бизнес и да видят реализирани успешни модели на електронна търговия в една от водещите страни в Централна Европа-Чехия.

С реализирането на проекта, ДФСГ"Интелект" ще повиши качеството на професионалното образование за своите ученици, а в резултат на партньорството с приемащата организация, гимназията разшири опита си в различни аспекти на трансграничното сътрудничество.

След приключване на практиката всички участници получиха Сертификат Euro Pass и сертификат от партниращата организация "ALVIT - innovation and education" Ltd за постигнатите резултати, а най-добре представилите се бяха удостоени с почетни купи.

30 ученици от ДФСГ "Интелект" проведоха успешна практика в Острава  Чехия
netinfo

Екипът по проекта и ръководството на гимназията са убедени, че само с подобен тип отворено образование, включващо пряк контакт с водещи фирми в световен мащаб ще се променят нагласите и мотивацията на българските ученици. По този начин се дава възможност на младите хора в България за успешен старт в живота и в професионалната им реализация.

30 ученици от ДФСГ "Интелект" проведоха успешна практика в Острава  Чехия
netinfo

Екипът на проекта от преподаватели от ДФСГ „Интелект" беше в състав: Ани Андреева - ръководител на проекта и преподавател по Информатика, ИТ и Уеб дизайн, Елка Рашева - преподавател по Английски език, Таня Димитрова - преподавател по професионална подготовка, Денка Недялкова - Контактно лице по проекта и преподавател по професионална подготовка.

Трансграничната практика на учениците от ДФСГ „Интелект" - Плевен се проведе по проект „Електронна търговия - успешни европейски практики", секторна програма „Леонардо да Винчи", дейност „Мобилност", финансиран с подкрепата на Европейската комисия в Острава, Чешка република.